شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31783

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31783

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31783
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۶ عرض ۱/۵۱ رول