شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31771

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31771

به غیر از تاراز و شهرکرد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۴۰و ۴۵ ۲ ظرفیت