شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-31770

درخواست خرید شمش - RFQ-31770

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
یاسین علیپور
RFQ-31770
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش ۵sp -متری ۱۲۲۰۰۰۰ تن