شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-31769

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-31769

تحویل تبریز
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
یاسین علیپور
RFQ-31769
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)قراضه اهنی ۱۰۰ تن