شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31569

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31569

ورق ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۰ عرض ۱۰۷ سانت یا ۱۲۵ سانت به میزان ۱۲۴ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حامد عمادی
RFQ-31569
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱۲۴ تن