شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-31500

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-31500

مفتول گالوانیزه مورد مصرف برای توری مرغی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31500
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولمفتول ۰/۴۸۱ تن