شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-31489

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-31489

ضخامت ۲میل
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31489
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیل۸۰*۴۰۱۷ شاخه
قوطی و پروفیل۴۰*۱۰۰۲ شاخه
قوطی و پروفیل۲۰*۴۰۱۸ شاخه
قوطی و پروفیل۲۰*۳۰۳۵ شاخه
قوطی و پروفیل۲۰*۴۰۲۸ شاخه