شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31452

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31452

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31452
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۳ عرض ۱/۲۵۱ رول