شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-31448

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-31448

لوله ۱/۲ ۲ اینچ sch160 x42aph5l ، به تعداد ۷ شاخه لوله ۱/۲ ۲ اینچ sch80 x52api5l، به تعداد۱۰ شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31448
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله مانیسمان x42 & x52۱۷ شاخه