شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31402

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31402

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31402
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۸و۱۰۲ رول