شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-31353

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-31353

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31353
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۱.۲۵ بلند۵ تن