شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31352

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31352

ورق ۶میل st52 ابعادی عرض ورق زیر ۱.۵ متر باشه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31352
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)St52 ابعادی۷ تن