شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-31327

درخواست خرید میلگرد - RFQ-31327

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31327
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۱۶-۳۲۸۰۰ تن