شماره های تماس

چرا دلار ترمز برید؟ آیا این خاصیت اقتصاد کشور است یا دلایل سیاسی دارد؟

چرا دلار ترمز برید؟ آیا این خاصیت اقتصاد کشور است یا دلایل سیاسی دارد؟

۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۱:۰۱

با هم بشنویم صحبت های اقتصاددان آقای دکتر محمدقلی یوسفی درخصوص دلار

ادامه مطلب...