شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31283

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31283

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31283
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق گالوانیزه ۴۰و ۴۵۲ ظرفیت