شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31236

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31236

پوسته اکسید ۵۰۰۰ هزار تن اهن اسفنجی ۱۰۰۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31236
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیپوسته اکسید و اهن اسفنجی ۶۰۰۰ تن