شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31205

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31205

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31205
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۴۰ و ۴۵۲ ظرفیت