شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-31037

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-31037

ارتفاع ۲ متر و طول ۴۰۰ متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اکبریان
RFQ-31037
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولفنس۱ عدد