شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30956

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30956

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30956
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۸۲۳ تن