شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30845

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30845

۵-۶ تن ورق گالوانیزه سقفی عرض بلند درجه ۲ ،
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30845
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۶ تن