شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30775

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30775

میلگرد ۸سبک سیرجان.کیان.بناب
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حامد (شهنازی)
RFQ-30775
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد۸سبک۲۵ تن