شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30682

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30682

خریدار ۱ ظرفیت میلگرد ۲۰ a3 از کارخانه معتبر همراه با فاکتور رسمی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30682
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۲۰۲۳ تن