شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611

عرض مهم نیست به غیراز کارخانه تاراز و شهرکرد

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۴۰ گالوانیزه کوتاه یا بلند ۲ ظرفیت