شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30606

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30606

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30606
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی سبک ۳ تا۶ طول ۶ متر۱ ظرفیت