شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30605

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30605

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30605
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۱۴ و ۱۶۲ ظرفیت