شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30602

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30602

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30602
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق رنگی ابی۱ ظرفیت