شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30539

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30539

گلگهر. زرند. بوتیا
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30539
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۱۵۰۰۰ تن