شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30425

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30425

ضخامت ۱.۵ میلی متر با عرض ۱۰.۶ میلیمتر اسلید شده
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30425
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق گالوانیزه سرد۶ تن