شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30067

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30067

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30067
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق اجدار ۳ میل چینی عرض ۱۵۰۷ تن