شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30053

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-30053

ورق سیاه ۱.۸ و ۱.۵

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-30053
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه ۱.۸۵ تن