شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762

کارخانه مهم نیست فقط ارزون باشه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق۹۰گالوانیزه عرض۱متر۱۰ تن