شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29692

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29692

مقدار تک رول تا ۱ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29692
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۷۰ روغنی عرض ۱۱۰ و عرض ۱۱۵ کیفیت st14۱ رول