شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-29667

درخواست خرید میلگرد - RFQ-29667

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29667
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد۱۶ و۱۴۲۶۰ شاخه