شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564

ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱ یا ۱/۲۵ کاشان یا سمنان یا هفت الماس یا روی اندود فقط شهرکرد یا تاراز نباشد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱یا۱/۲۵ یک ظرفیت۱ ظرفیت