شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29542

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29542

درخواست خرید ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه ضخامت ۲ عرض ۱ متر به وزن ۲۰ تا ۲۴ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)روغنی ضخامت ۲ عرض ۱۰۰۰-- فولاد مبارکه ST12۲۴ تن