شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار تهران)
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز۵ تن