شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29398

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29398

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مسعود اکبری
RFQ-29398
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه ۱۰ میل۱ ظرفیت