شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29392

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29392

ورق ۲ روغنی کوتاه و بلند خریداریم . ۰۳۱-۳۲۳۵۰۱۵۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی