شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29383

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29383

دو ظرفیت ورق روغنی ضخامت ۲ - ST12 با عرض ۱۲۵ یک ظرفیت ورق روغنی ضخامت ۲ - ST12 با عرض ۱۰۰ تحویل اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ضخامت ۲ عرض ۱۲۵-- ST12۷۲۰۰۰ تن