شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29289

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29289

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29289
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه ۱ ظرفیت