شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29279

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29279

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29279
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی۴۰رنگی ابی ۲ ظرفیت