شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲سیاه عرض ۱متر و عرض ۱۲۵متر۴ رول