شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29084

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29084

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
قلی زاده
RFQ-29084
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۳۰۰ تن