شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29079

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29079

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۰/۷ روغنی ۱۵۰تا۱۵۵۱ رول