شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29050

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29050

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29050
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)روغنی ضخامت ۲۱ عدد