شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29036

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29036

فولاد مبارکه سلامت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29036
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲ سیاه عرض۱۸ کیلوگرم