شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019

فرقی نمیکنه واسه چه شرکت یا کارخانه ای باشه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۱/۸گالوانیزه عرض ۹۰۲ رول