شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29001

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29001

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی۴۰ گالوانیزه ۲ ظرفیت