شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-28811

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-28811

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28811
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولمفتول گالوانیزه ۳۱۰۰۰ کیلوگرم