شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28751

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28751

با قیمت مناسب
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28751
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۵۰عرض۱۰۰۰تاراز یا کاشان۱۰ تن